loader

“95 kodo” informacija:

95 kodo kursų trukmė – 1 arba 4 savaitės. Kursų kaina:

periodinio mokymo (5 darbo dienos) - 80 Eur,

profesinei kvalifikacijai įgyti (20 darbo dienų - 240 Eur).

kita informacija telefonu +370 615 92 999 .

Pradiniai profesiniai (20 darbo dienų trukmės) vairuotojų, vežančių krovinius, "95 kodo" kursai yra privalomi:

  • C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojams, kurie kvalifikaciją įgijo po 2009 m. rugsėjo 10 d.
  • Užbaigus profesinio mokymo kursą, laikomas teorinės ir praktinės dalies kompetencijų vertinimo egzaminas. Tvarkaraštį rasite ČIA.

Klausimai-atsakymai, kylantys dėl "95 KODO":

Vairuotojų „95 kodo“ įgijimą bei periodišką „95 kodo“ tobulinimą nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų „95 kodo“, vežantiems keleivius  arba krovinius atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE automobiliais ir jų junginiais su priekabomis (toliau – transporto priemonės).

Ar visi vairuotojai privalo įgyti “95 kodą“ ir periodiškai šią kvalifikaciją tobulinti?

„95 kodo“ neprivalo įgyti, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti. „95 kodo“ taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina „95 kodą“ tobulinti.

Kaip įgyjamas 95 kodas? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

Prieš įgydamas „95 kodą“, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis „95 kodo“ mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

Kam vairuotojai privalo pateikti pažymėjimus, kurie patvirtina „95 kodo“ įgijimą ar tobulimą?

Pažymėjimus, kurie patvirtina „95 kodą“, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusiems Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, kuris patvirtina „95 kodo“ įgijimą ar tobulinimą, įrašys Europos  Bendrijos  kodą (95) ir datą, iki kurios „95 kodas“ galioja.