loader

ADR kursų informacija, naujos grupės registruojamos kiekvieną pirmadienį 09:00

ADR kursų trukmė 4-7 darbo dienos, kaina A1 - 100 Eur. A2, A3, A4 po 40 Eur.

Informacija telefonu +370 615 92 999 .

Kursų kokybė garantuojama. Aprūpiname specialia literatūra ir, ko gero, geriausia kompiuterine mokymosi programa. Individualūs užsiėmimai jums patogiu laiku. Geri egzaminų išlaikymo rezultatai iš pirmo karto. 

ADR A1 kursas – pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti:

Visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingųjų krovinių vežimu, vairuotojai privalo išklausyti pagrindinį mokymo kursą pavojingiesiems kroviniams vežti (modulis A1) ir, jei reikia, papildomai specializuotą (-us) mokymo kursų modulį (-ius) (A2, A3, A4).

Pagrindinis mokymo kursas (modulis A1) reikalingas siekiant tapti bendrosios paskirties kelių transporto priemonių, vežančių pavojinguosius krovinius pagal ADR, vairuotoju. Mokymo programos temos apima:

  • pavojingųjų krovinių klasifikavimą, pavojaus rūšis, galimas avarijas ir jų prevenciją,
  • aplinkos apsaugą, pavojingųjų atliekų vežimą,
  • pavojingųjų krovinių ženklinimą, pakuočių tvarkymą ir pakrovimą,
  • vairuotojo veiksmus vežant pavojinguosius krovinius, reikalavimus kelių transporto priemonėms,
  • multimodalinius pervežimus, atsakomybę ir pan.

Vairuotojas, baigęs mokymus pagal A1 modulio mokymo programą, turi teisę laikyti egzaminą Transporto saugos administracijoje (buvusi VKTI). Klaipėdos skyriuje egzaminai vyksta trečiadieniais. Registraciją į egzaminą: SPAUSTI ČIA