loader

ADR M, M1, M2, M3, M4, M5 kursų informacija

ADR M, M1, M2, M3, M4, M5 – pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto programos

Reikalaujamas išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis). Mokymo programos skirtos mokyti įmonių vadovus ar saugos specialistus apie skirtingų klasių pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugą, siekiant sumažinti keliamą pavojų žmonėms, aplinkai.

Mokymo programos temos apima:

  • Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus,
  • tarptautines sutartis, reglamentuojančias pavojingųjų krovinių vežimą automobilių transportu,
  • avarijų priežastis, pasekmes, šalinimo būdus, prevenciją.
  • Nagrinėjamas pavojingųjų krovinių klasifikavimas, pakuočių, transporto priemonių ir krovinių ženklinimas,
  • aptariami vežimo būdai ir vežimo apribojimai, pavojingųjų krovinių tvarkymas ir sukrovimas,
  • rašytinės instrukcijos, priežiūros nuostatos, kelių eismo apribojimai, eksploataciniai ir avariniai teršalų nuotėkiai,
  • reikalavimai transporto įrangai, krovinių vežimo tuneliais apribojimai.

Nagrinėjamos specializuotos mokymo kurso temos – specifiniai pavojai ir reikalavimai, kylantys mišriai sukraunant ir vežant skirtingų klasių pavojinguosius krovinius.

Kurso kaina nuo 120 Eur, trukmė ir galutinė kaina priklauso nuo pasirinktų modulių. Detali informacija ir registracija į kursus galima telefonu +370 615 92 999 arba užpildžius žemiau esančią užklausos formą.