loader

C+CE kategorijos informacija:

C ir CE kursai, trukmė – 4 savaitės. Kursų kaina: 650 Eur. Informacija telefonu +370 615 92 999 .

C+CE kategorijai priskiriami automobiliai – C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (“95 kodas“, mokymosi trukmė 2 mėnesiai).