loader

C kategorijos informacija:

C kategorijos kurso trukmė – 4 savaitės. Kurso kaina: 330 Eur. Informacija telefonu +370 615 92 999.

C kategorija – automobiliai, kurie:

  • nepriskiriami D1 ir D kategorijoms
  • kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg
  • kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo;
  • šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg;

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti C kategorijos automobilius – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (“95 kodas“).