loader

CE kategorijos informacija

CE kategorijos kurso trukmė – 4 savaitės. Kurso kaina: 330 Eur. Informacija telefonu +370 615 92 999 .

CE kategorijos automobiliams priskiriami:

  • C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti CE kategorijos automobilius – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (“95 kodas“, mokymosi trukmė 2 mėnesiai).